Home  |  Gastenboek  |  Contact  |  Inloggen

Trainingsonderdelen

De meerderheid van de Shaolin Kempo technieken is er op gericht een aanvaller uit te schakelen, door hem te verlammen van pijn of hem het bewustzijn te doen verliezen. Hoewel het Shaolin Kempo beschikt over technieken voor aanval en verdediging, zijn allen gebaseerd op het principe van zelfverdediging.

Vele Shaolin Kempo-technieken zijn onder toaistische (het oudste Chinees wijsgerig-religieuze stelsel) invloed afgeleid van dierbewegingen, een duidelijke invloed van het traditionele Shaolin Ch'uan.

Van oudsher de vijf dieren (ng ying) te weten: tijger (fu), luipaard (pou), kraanvogel (hok), slang (she) en de legendarische draak (lung). Soms zijn de technieken, eveneens onder invloed van het Chinees universalisme, afgeleid van de zogeheten "vijf elementen" (ng hsien): metaal (cin), hout (mu),water (sui), vuur (ho) en aarde (tho).

Het Shaolin Kempo heeft de volgende kenmerken:
a) lage standen.
b) cirkelende bewegingen.
c) soepele doch krachtige bewegingen.

Deze kenmerken komen vooral tot uiting in de trainingsonderdelen kihon, kumite, kata en Jiyu-kumite.

Kihon
De kihon dient ervoor om:

- technieken aan te leren in beweging.
- combinatie van technieken aan te leren in beweging.
- te bewegen in correcte standen en soepel over te kunnen gaan van de ene in de andere stand met technieken.

Kumite
Kumites zijn partneroefeningen. De ene kempoka valt aan, de ander verdedigt.
In deze oefeningen worden de aangeleerde technieken in de praktijk gebracht. Hierbij kan worden uitgegaan van vastgestelde of vrije oefeningen. Hoe vrijer de oefening, hoe meer praktische waarde deze voor de individuele beoefenaar heeft

Jiyu Kumite
Dit is vrij vechten, waarbij de basis– en combinatietechnieken die zo nauwgezet beoefend worden, in een willekeurige volgorde worden uitgevoerd. Deze worden uitgevoerd met slag– stoot– en traptechnieken.

Kata
Kata is een essentieel onderdeel van het shaolin kempo.
Het is een belangrijk middel tot zelfontplooiing. Kata kun je het beste zien als een trainingsvorm van een oude kempomeester, waarin hij al zijn kennis, ervaring en inzicht heeft gedaan.

Alleen door jarenlange trainingen ga je de ware betekenis van het kata begrijpen. De betekenis ligt verborgen achter de technieken. Het kempo legt grote nadruk op kata. Het dient dan ook beoefend te worden op vorm en uitleg, zodat de bewegingen betekenis hebben. Kempo heeft veel aspecten, onder andere; zelfverdediging, recreatie, sport en levenskunst.